Fönsterbleck i Varberg

För dig tycks kanske ett fönsterbleck vara en obetydlig och intetsägande byggnadsdetalj, men så är absolut inte fallet. Om det saknas fönsterbleck på fastigheten är det i princip fritt fram för både regnvatten och snö att leta sig in i väggarna och orsaka svåra fukt- och mögelskador som följd. Du kan därför med enkla medel förebygga detta så det inte behöver gå så illa. Hos oss kan du enkelt investera i snygga fönsterbleck som ger dig och ditt hus ett slagkraftig skydd i många år framöver.

 

Skyddar mot fukt- och mögelskador

Vid stora mängder regn, snö och tö skulle vatten enkelt kunna tränga in i isoleringen i huset om det inte vore för fönsterbleckens skull. Det skulle i sin tur kunna leda till att isoleringen sjunker ihop och magasinera så pass mycket väta att både fukt- och mögelfläckar snart skulle kunna visa sig inomhus på väggarna. Väljer man då istället ett fönsterbleck i ett hållbart och tåligt material, får monteringen rätt utförd och sköter det enkla underhållsarbetet någorlunda väl så klarar sig fönsterblecket lika länge som ett högkvalitativt fönsters livslängd. Det är med andra ord ingenting man behöver gå och köpa kontinuerligt.

Kontaktuppgifter

Andersson & Gustafsson Plåtslageri AB
Vagnvägen 14
432 32 Varberg

ADRESS

Andersson & Gustafsson Plåtslageri AB

Vagnvägen 14

432 32 VARBERG

RING OSS

Roger Andersson 0706-52 47 57

Simon Verdin 0706-22 66 12

E-POST

info@anguplat.se